Biblioteka w Pszczewie

Została założona w 1949 roku. Do dyspozycji oddano wówczas 723 woluminów. Biblioteka mieściła się w budynku przy ul. Sikorskiego 8 (parter). W 1957 roku biblioteka została przeniesiona do budynku na Rynku 13 do sali na pierwszym piętrze, gdzie obecnie znajduje się Urząd Gminy Pszczew. Księgozbiór liczył wtedy 2980 woluminów. W lutym 1961 roku została ponownie przeniesiona, tym razem na ul. Poznańską 27, na piętro. Rok 1964 był czasem kolejnej przeprowadzki na Rynek 13. Dopiero w marcu 1976 roku Biblioteka w Pszczewie zdobyła stałą siedzibę w budynku Gminnego Ośrodka Kultury na ul. Poznańskiej 27, gdzie mieścisię do dziś. W wyniku reformy administracyjnej w 1975 roku do Biblioteki w Pszczewie włączono filię w Silnej. Ogółem Biblioteka w Pszczewie posiada ok. 22315 woluminów. Co roku na półkach biblioteki pojawiają się najważniejsze nowości rynku wydawniczego. Bardzo często to potrzeby czytelnicze wyznaczają kierunek gromadzenia zbiorów.

Biblioteka Publiczna w Pszczewie oferuje:
- literaturę piękną w bogatym wyborze dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
- literaturę popularnonaukową;
- podstawowe słowniki, encyklopedie, leksykony;
- zbiory dokumentujące przeszłość i teraźniejszość Pszczewa, dokumenty życia społecznego;
- czasopisma bieżące;
- wartościowe pozycje z dawnej i współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży;
- lektury podstawowe i uzupełniające uwzględnione w programie szkolnym.

Ponadto:
- informacje: biblioteczne, bibliograficzne, rzeczowe z różnych dziedzin wiedzy;
- wypożyczenia międzybiblioteczne;
- zajęcia dla dzieci i młodzieży;
- czytelnię internetową z bezpłatnym dostępem do Internetu.

 

Od dnia 1 stycznia 2019 r. Biblioteka Publiczna w Pszczewie uruchomiła wypożyczalnię elektroniczną swoich księgozbiorów.
Każdy czytelnik otrzyma bezpłatną kartę czytelnika.

Link do Katalogu Książek: https://szukamksiążki.pl/SzukamKsiazki/katalog/index.html?selectedAuth=1033