Regulamin porządkowy

REGULAMIN PORZĄDKOWY
KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK
SPORTOWYCH W PSZCZEWIE

„MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

1) W imieniu Wójta Gminy Pszczew administratorem kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” jest dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie

2) Boiska czynne są w następujących terminach:

a) w czasie roku szkolnego dla uczniów Zespołu Szkół w Pszczewie:
poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00

b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
poniedziałek – piątek w godz. 15.30 – 21.00
sobota w godz. 12.00 – 20.00
niedziela w godz. 15.30 – 20.00

3) W miesiącu lipcu i sierpniu obowiązuje zmieniony harmonogram wakacyjny, a w przypadku świąt lub innych sytuacji losowych, o godzinach otwarcia użytkownicy zostaną poinformowani w specjalnym komunikacie umieszczonym na tablicy ogłoszeń,

4) Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w punkcie 2b koordynuje pełniący dyżur instruktor sportowy,

5) W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor może zabronić korzystania z obiektu,

6) osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się z rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora

7) dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska u instruktora sportu

8) Korzystanie z kompleksu jest całkowicie bezpłatne

9) osoby przebywające na boiskach mają do dyspozycji pomieszczenia socjalne (szatnie i toaletę)

10) warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego (obuwie halowe lub z małymi krokami z tworzywa sztucznego),

11) W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKOM OBIEKTU ZABRANIA SIĘ:

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego np.: rower, motorower, deskorolka, rolki,
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) PALENIA TYTONIU I SPOŻYWANIA ALKOHOLU !!!
f) zaśmiecania obiektu,
g) przeszkadzania w zajęciach, zakłócania porządku, używania słów wulgarnych
h) wprowadzania zwierząt,
i) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
j) spożywania jakichkolwiek pokarmów, a szczególności żucia gumy,

12) Instruktor sportu, w zależności od sytuacji może:

- nakazać zmianę obuwia i stroju
- zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie
- nakazać opuszczenie terenu boisk

13) Dzieci poniżej 10 roku życia mogą przebywać na obiekcie jedynie pod opieką dorosłych (rodziców)

14) Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu

15) Instruktor nie odpowiada za mienie pozostawione na terenie boiska w czasie użytkowania (portfele, telefony komórkowe, łańcuszki, itp.)

16) Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do uwag i sugestii instruktora sportu.