Projekty


 
ROK 2020
 

 
Fumigacja i impregnacja zabytkowego Muzeum "Dom Szewca"
Miło nam poinformować, iż Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
w wysokości 10 tysięcy złotych na przeprowadzenie zabiegu fumigacji i impregnacji zabytkowego Muzeum "Dom Szewca".
Pozostała część kwoty została sfinansowania z dotacji Gminy Pszczew i ze środków własnych GOK.
Zabieg ten miał na celu usunięcie czynnych żerowisk owadów w drewnianych elementach obiektu.
Został rozstawiony duży namiot (gazoszczelna folia) na naszym Muzeum. W związku z tym od 3 do 14 lipca Muzeum było nieczynne.
Przeprowadzenie fumigacji w tym roku, było już ostatnim etapem remontu zabytkowego Domu Szewca.
Prace nad pszczewską perełką trwały od 2016 roku.
LUBUSKIE LOGO
 
LOGO GOK
 
 
 
 
 
 
PSZCZEW LOGO
 
 _________________________________________________________________________________
 
"Mali Pszczewiacy. Reaktywacja"

Otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie z Programu EtnoPolska 2020.
Stawiamy poprzeczkę wysoko. Nasz wniosek nazwaliśmy: "Mali Pszczewiacy. Reaktywacja".

https://www.nck.pl/…/etnopol…/aktualnosci/wyniki-naboru-2020

 

2020 NCK dofinans etnopolska RGB

__________________________________________________________________________________

"Kultura w sieci"

Zostaliśmy beneficjentami programu "Kultura w sieci".
Do programu zgłoszono łącznie 5 948 wniosków, a po ocenie wyłoniono 1 182 zwycięskie projekty. Zajęliśmy 83 miejsce!
Projekt nosi tytuł "Dom Szewca od kuchni i legendy pszczewskie on-line", jesteśmy w trakcie jego realizacji.

 

2020 NCK dofinans kulturawsieci rgb


 
 
ROK 2019
 

 
 I Turniej Rycerski o Miecz Archidiakona Pszczewskiego
 
W Pszczewie 17-18 sierpnia odbył się I Turniej Rycerski.
Impreza została zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie we współpracy z Lokalną Grupą Rybacką Obra – Warta
i Stowarzyszeniem z Pogranicza. Na organizację Pikniku Rycerskiego otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
 
 "Pszczew. Małe miasteczko, wiele kultur"
 
 Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie otrzymał  od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dofinansowanie w ramach programu Wspieranie działań muzealnych w wysokości 46.500 zł
na przygotowanie stałej wystawy w Muzeum "Dom Szewca" w Pszczewie. 
 
logo kolor organizatorzy i media 01
 
 
 

 
ROK 2018

 
„STAWIAMY NA WSPÓŁPRACĘ - GOK W PSZCZEWIE BLISKO MIESZKAŃCÓW”
- PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU

DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2018
 
Nasz Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie otrzymał dofinansowanie z  Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 na wykonanie diagnozy społecznej naszej gminy. Chodzi o to, abyśmy wspólnie zastanowili się nad zasobami i potencjałami, jakimi dysponujemy. Chcielibyśmy sprecyzować potrzeby dotyczące życia kulturalnego mieszkańców naszej gminy. Projekt ma za zadanie pobudzić mieszkańców sołectw do kreatywności, aktywności i tworzenia ciekawych inicjatyw. Po warsztatach, które będą organizowane na terenie całej gminy, i  rozmowach z mieszkańcami będziemy mogli wyciągnąć wnioski i podsumować je w  diagnozie, którą udostępnimy m.in. na łamach Wieści Gminnych.
Kolejnym etapem projektu będzie nabór inicjatyw, który ogłosimy na początku czerwca. Będzie on skierowany do osób, które mają pomysł i chęć realizacji ciekawych inicjatyw zgodnych z wynikami diagnozy, która zostanie przeprowadzona. Inicjatywy, które zostaną wybrane, będą realizowane do końca listopada 2018 roku.
Bardzo liczymy na to, że realizacja niniejszego zadania pozwoli nam nawiązać bliższe relacje z mieszkańcami, co przyczyni się do stworzenia nowych i ciekawych propozycji kulturalnych. Wiemy, że mieszkańcy tego oczekują - chcą, by GOK był  przyjaznym miejscem dla rozwoju dzieci, młodzieży, ale także ciekawych form spędzania czasu dla dorosłych, w tym seniorów i niepełnosprawnych. Planujemy poszerzyć ofertę sekcji działających w GOK, rozwijać świetlicę, promować czytelnictwo, mamy sporo nowych pomysłów na zmiany w zakresie kalendarza imprez. Wierzymy, że dzięki działaniom projektowym uda się nam stworzyć instytucję, o której mieszkańcy powiedzą: To jest NASZ ośrodek.
NCK dom kultury plus zNCK kolor RGB
 
 
„STAWIAMY NA WSPÓŁPRACĘ – GOK W PSZCZEWIE BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW”
 
Udało nam się pozyskać środki na diagnozę w ramach projektu „Stawiamy na współpracę – GOK w Pszczewie bliżej mieszkańców” ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018”. Odbyte rozmowy z mieszkańcami, badania ankietowe oraz prace najmłodszych mieszkańców gminy przedstawiły obraz preferencji i zasobów kulturalnych społeczności lokalnej gminy Pszczew. W diagnozie wyszło, że ogromnym potencjałem lokalnej społeczności jest jej otwartość i chęć do współpracy oraz integracji różnych grup. Kolejnym etapem w tym zadaniu był nabór inicjatyw. 19 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji, która przeanalizowała wszystkie złożone w naborze inicjatywy i przyznała punktację zgodnie z przygotowanym regulaminem. Miło nam zakomunikować, że wpłynęło łącznie 7 inicjatyw! Komisja złożona z pracowników GOK oraz przedstawicieli wnioskodawców zdecydowała, że wybierze do realizacji wszystkie złożone pomysły! Łączna kwota wsparcia to 22.600,00 zł.
 
A oto one:
 
1. Janina Simińska – Tak było w Stołuniu – komiks o Stołuniu
2. Janina Simińska – Zegar ptasiego śpiewu
3. Janina Simińska, Marcin Śliwiński – Sztuka współczesna w naszej wsi czyli magia „przydasi”
4. Karolina Korenda – Gojdź – Jacy jesteśmy czyli film „Gadające głowy” AD 2018
5. Bartłomiej Melcer – Masz talent?
6. Halina Nowak – Klisze pamięci
7. Renata Łuciów – Teatr integracyjny
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2018
NCK dom kultury plus zNCK kolor RGB

 
„JARMARK MAGDALEŃSKI FOLK ART. 2018 PSZCZEW-LETSCHIN: POKAZ RZEMIOSŁ DAWNYCH“
 
W ramach Jarmarku odbywającego się 22 lipca zrealizowano projekt z Euroregionu Pro Europa Viadrina pn. „Jarmark Magdaleński Folk Art. Pszczew-Letschin: pokaz rzemiosł dawnych“. Jego celem była integracja kulturalna pokazująca różne formy rzemiosł dawnych. Do Pszczewa przyjechała grupa partnerów z Letschin, która uczestniczyła w pokazie rzemiosł dawnych – ginących zawodów oraz w całym Jarmarku Magdaleńskim. Ponadto mieli do dyspozycji dwa stoiska, na których zaprezentowali swój region. W ramach projektu GOK zaprosił grupę artystyczną zajmująca się warsztatami rzemiosł dawnych. Celem projektu było przybliżenie uczestnikom Jarmarku ginących zawodów oraz możliwość wzięcia udziału w warsztatach. Ponadto zaproszony został zespół folklorystyczny Mała Rusava z Czech, który uświetnił realizowany projekt.
Projekt był realizowany w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie Pro Europa Viadrina dla Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
 
interreg Va stopka
 

 
„UROKI PSZCZEWSKIEJ PRZYRODY. PLENER RZEŹBIARSKI PSZCZEW-LETSCHIN 2018”
 
W dniach 27-30 sierpnia odbyła się kolejna edycja Pleneru Rzeźbiarskiego. W tym roku do pracy nad pszczewskimi rzeźbami Gminny Ośrodek Kultury zaprosił rzeźbiarzy z Niemiec w ramach projektu z Pro Europa Viadrina pn. „Uroki pszczewskiej przyrody. Plener Rzeźbiarski Pszczew-Letschin 2018”. W tegorocznym plenerze powstały głównie ławki z motywami przyrodniczymi, które umilą w przyszłym roku spędzanie czasu. Mieszkańcy oraz turyści mogli podejrzeć warsztat rzeźbiarzy oraz zakupić rzeźby ludowe. Wszystkie dzieła, zgodnie z postanowieniami pleneru, zostaną usytuowane w przestrzeni publicznej obu gmin Pszczewa i Letschin.
Projekt był realizowany w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie Pro Europa Viadrina dla Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
 
interreg Va stopka
 

 
„PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI OFERTOWEJ CAŁOROCZNEGO WIEJSKIEGO KINA „PRZYSTAŃ”
POPRZEZ MODERNIZACJĘ TOALET I HOLU KINA ORAZ WYMIANĘ
I UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA WIDOWNI KINOWEJ”
 
Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie otrzymał od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dofinansowanie w wysokości 100 tys. dofinansowania na zadanie o nazwie „Podniesienie atrakcyjności ofertowej całorocznego wiejskiego kina „Przystań” poprzez modernizację toalet i holu kina oraz wymianę i uzupełnienie wyposażenia widowni kinowej”. Chcemy, aby hol był przestronny. Zyskamy dużo otwartej przestrzeni. Zakres prac obejmuje również długo oczekiwaną wymianę starych foteli na nowe i wygodne. W ramach projektu poczyniliśmy już pewne kroki i na początku lipca w pierwszej kolejności została zakupiona klimatyzacja, która przydała się podczas upalnego lata.
PISF LOGO
 
 
 
 
 

 
ROK 2017

REMONT STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Gminny Ośrodek Kultury zakończył zadanie „Prace konserwatorskie stolarki okiennej i drzwiowej (wewnetrznej i zewnętrznej) w  budynku Muzeum „Dom Szewca”  w Pszczewie”.
Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotacje od Lubuskiego Konserwatora Zabytków w kwocie 10.000 zł.
"Prace konserwatorskie w roku 2017, dotowane ze środków budżetu państwa w dyspozycji Wojewody Lubuskiego przez Lubuskiego Konserwatora Zabytków".

 
INTEGRACJA KULTURALNA. LEGENDY I OSOBLIWOŚCI.
PLENER RZEŹBIARSKI PSZCZEW-LETSCHIN 2017

W dniach 9-12 sierpnia na Placu Magdaleńskim będzie realizowany projekt pn. „Integracja kulturalna. Legendy i osobliwości. Plener rzeźbiarski Pszczew-Letschin 2017”. Celem projektu jest integracja kulturowa mająca na celu poznanie legend i oso
bliwości partnerskich gmin i utrwalenie ich w formie dużej rzeźby w drewnie. Projekt będzie sprzyjać poszerzeniu wzajemnej wiedzy o historii partnerskich regionów.
interreg Va stopka
 

 
JARMARK MAGDALEŃSKI FOLK ART 2017: PREZENTACJE RĘKODZIELNICZE
- NASZE PASJE PSZCZEW-LETSCHIN

Podczas Jarmarku Magdaleńskiego będzie realizowany projekt „Jarmark Magdaleński Folk Art.: prezentacje rękodzielnicze - nasze pasje Pszczew-Letschin.“ Celem projektu jest plenerowa integracja mająca na celu poznawanie wspólnych pasji partnerskich gmin. Podczas Jarmarku Magdaleńskiego odbywającego się 23 lipca, grupa partnerów z Letschin przyjedzie do Pszczewa i będzie prezentowała swoje rozmaite pasje m.in.: kulinarne, rzemieślnicze czy rękodzielnicze.
 interreg Va stopka
 

REMONT DACHU NA MUZEUM

Gminny Ośrodek Kultury zakończył zadanie „Remont dachu polegający na wymianie i uzupełnieniu elementów konstrukcji dachu, wykonaniu nowego pokrycia, wymianie instalacji odgromowej, obróbek blacharskich oraz wymiana instalacji elektrycznej w zabytkowym budynku muzealnym „Dom Szewca” o konstrukcji ryglowej w Pszczewie”. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotacje z Województwa Lubuskiego oraz od Lubuskiego Konserwatora Zabytków. Był to dopiero pierwszy etap remontu. Kolejne przed nami.
Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego
Realizacja przy pomocy finansowej Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków