Projekty

 

„Stawiamy na współpracę - GOK w Pszczewie blisko mieszkańców”

- projekt realizowany w ramach programu

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018

Nasz Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie otrzymał dofinansowanie z  Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 na wykonanie diagnozy społecznej naszej gminy. Chodzi o to, abyśmy wspólnie zastanowili się nad zasobami i potencjałami, jakimi dysponujemy. Chcielibyśmy sprecyzować potrzeby dotyczące życia kulturalnego mieszkańców naszej gminy. Projekt ma za zadanie pobudzić mieszkańców sołectw do kreatywności, aktywności i tworzenia ciekawych inicjatyw. Po warsztatach, które będą organizowane na terenie całej gminy, i  rozmowach z mieszkańcami będziemy mogli wyciągnąć wnioski i podsumować je w  diagnozie, którą udostępnimy m.in. na łamach Wieści Gminnych.

Kolejnym etapem projektu będzie nabór inicjatyw, który ogłosimy na początku czerwca. Będzie on skierowany do osób, które mają pomysł i chęć realizacji ciekawych inicjatyw zgodnych z wynikami diagnozy, która zostanie przeprowadzona. Inicjatywy, które zostaną wybrane, będą realizowane do końca listopada 2018 roku.

Bardzo liczymy na to, że realizacja niniejszego zadania pozwoli nam nawiązać bliższe relacje z mieszkańcami, co przyczyni się do stworzenia nowych i ciekawych propozycji kulturalnych. Wiemy, że mieszkańcy tego oczekują - chcą, by GOK był  przyjaznym miejscem dla rozwoju dzieci, młodzieży, ale także ciekawych form spędzania czasu dla dorosłych, w tym seniorów i niepełnosprawnych. Planujemy poszerzyć ofertę sekcji działających w GOK, rozwijać świetlicę, promować czytelnictwo, mamy sporo nowych pomysłów na zmiany w zakresie kalendarza imprez. Wierzymy, że dzięki działaniom projektowym uda się nam stworzyć instytucję, o której mieszkańcy powiedzą: To jest NASZ ośrodek.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

  w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2018

NCK dom kultury plus zNCK kolor RGB

 

Remont stolarki okiennej i drzwiowej

Gminny Ośrodek Kultury zakończył zadanie „Prace konserwatorskie stolarki okiennej i drzwiowej (wewnetrznej i zewnetrznej) w  budynku Muzeum „Dom Szewca”  w Pszczewie”. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotacje od Lubuskiego Konserwatora Zabytków w kwocie 10.000 zł.

"Prace konserwatorskie w roku 2017, dotowane ze środków budżetu państwa w dyspozycji Wojewody Lubuskiego przez Lubuskiego Konserwatora Zabytków"

 

 

Integracja kulturalna. Legendy i osobliwości. Plener rzeźbiarski Pszczew-Letschin 2017


W dniach 9-12 sierpnia na Placu Magdaleńskim będzie realizowany projekt pn. „Integracja kulturalna. Legendy i osobliwości. Plener rzeźbiarski Pszczew-Letschin 2017”. Celem projektu jest integracja kulturowa mająca na celu poznanie legend i osobliwości partnerskich gmin i utrwalenie ich w formie dużej rzeźby w drewnie. Projekt będzie sprzyjać poszerzeniu wzajemnej wiedzy o historii partnerskich regionów.

interreg Va stopka

Jarmark Magdaleński Folk Art.: prezentacje rękodzielnicze - nasze pasje Pszczew-Letschin

Podczas Jarmarku Magdaleńskiego będzie realizowany projekt „Jarmark Magdaleński Folk Art.: prezentacje rękodzielnicze - nasze pasje Pszczew-Letschin.“
Celem projektu jest plenerowa integracja mająca na celu poznawanie wspólnych pasji partnerskich gmin. Podczas Jarmarku Magdaleńskiego odbywającego się 23 lipca, grupa partnerów z Letschin przyjedzie do Pszczewa i będzie prezentowała swoje rozmaite pasje m.in.: kulinarne, rzemieślnicze czy rękodzielnicze.

 interreg Va stopka

 

Remont dachu na Muzeum


Gminny Ośrodek Kultury zakończył zadanie „Remont dachu polegający na wymianie i uzupełnieniu elementów konstrukcji dachu, wykonaniu nowego pokrycia, wymianie instalacji odgromowej, obróbek blacharskich oraz wymiana instalacji elektrycznej w zabytkowym budynku muzealnym „Dom Szewca” o konstrukcji ryglowej w Pszczewie”. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotacje z Województwa Lubuskiego oraz od Lubuskiego Konserwatora Zabytków. Był to dopiero pierwszy etap remontu. Kolejne przed nami.

lubuskie

    Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego

   Realizacja przy pomocy finansowej Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków