Sekcje

SEKCJA GIER PLANSZOWYCH

Zajęcia zostały stworzone dla dzieci, które chcą spędzić wolny czas nie tylko na grach komputerowych, czy przywiązane do tabletów i smartfonów. Wspólna zabawa, gry planszowe rozwijają nie tylko wiedzę, ale również wyobraźnię.

 

SZACHY

Zajęcia powstały na prośbę uczestników corocznego Turnieju Szachowego oraz dzieci i młodzieży w Pszczewa i okolic. Zajęcia cieszą się sporym zainteresowaniem. Wszyscy chętni, mogą dzięki nim pogłębić umiejętności gry w szachy. Mentorem uczestników jest Paweł Gąbka. Jest pasjonatem gry w szachy i z zamiłowaniem wprowadza uczestników w ten świat.

ZESPÓŁ TRANS

Przy Gminnym Ośrodku Kultury odbywają się zajęcia zespołu tańca współczesnego TRANS. Zespół działa w ramach Skwierzyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Tanecznego TRANS, pod opieką Anny Bubnowskiej i Katarzyny Piechowiak.trans 2 zmniejszone

trans mniejsze

trans 3 zmniejszone

 


STUDIO PIOSENKI

Studio Piosenki działające w Gminnym Ośrodku Kultury istnieje od 2000 roku. Obecnie instruktorem jest Joachim Ryczek. Zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają się zarówno w trybie indywidualnym, jak i grupowym. Uczestnicy pracują nad dykcją, emisją głosu, interpretacją piosenki oraz warsztatem estradowym. Efekty ich pracy można podziwiać podczas lokalnych uroczystości, a także na przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego.

studio piosenki


Mali Pszczewiacy

Dziecięcy zespół Tańca Ludowego „Mali Pszczewiacy” powstał w 1990 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pszczewie. Założycielką i wieloletnią kierowniczką zespołu była p. Wanda Stróżczyńska, a choreografami byli Janusz Winiecki i Leszek Nuckowski.
Aktualnie zespołem kieruje Ewelina Komorowska wraz z Karoliną Willimberg, a akompaniatorem jest Dominik Fryza.
Zespół w swoich szeregach skupia ok. 16 dzieci z Pszczewa i okolic, które są zainteresowane folklorem, polskimi tradycjami i zwyczajami.
Istnienie zespołu ma na celu pielęgnowanie tradycji ludowych i zachowanie dziedzictwa ludowego, utrwalonych w postaci piękna tańców, zwyczajów i obrzędów regionalnych, dostosowanych do wieku dzieci.
W ciągu kilku lat istnienia zespół wypracował repertuar, który reprezentuje na Jarmarku Magdaleńskim w Pszczewie, na dożynkach oraz na innych imprezach okolicznościowych, czyli na trwałe wpisał się w kulturę Pszczewa.
 Zespół bierze udział w różnych festiwalach folklorystycznych, przeglądach powiatowych i konkursach. Chętnie korzystają z zaproszeń na występy w powiecie i nie tylko.
Zapraszamy wszystkich chętnych do kultywowania oraz wspierania tradycji poprzez czynny udział w działalności zespołu. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek o godzinie 16.00.

mali pszczewiacy

KLUB WSPÓŁCZESNEJ PANI

Klub Współczesnej Pani, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pszczewie powstał w 2011 roku. Do klubu należą kobiety, które aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym, biorąc aktywnie udział w wielu wydarzeniach. Spotkania tematyczne jakie się odbyły to między innymi: porady kosmetyczne, wianki adwentowe, spotkanie wigilijne, potrawy karnawałowe, pisanki i ozdoby wielkanocne, wyroby z wikliny, jak również zapoznawanie się z najnowszym sprzętem AGD, mają na celu przybliżyć i zaktywizować do siebie gospodynie domowe. Panie bardzo chętnie uczestniczą w imprezach, oferując swoje wsparcie, pomoc i doświadczenie.

BEL CANTO

Zespół działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pszczewie powstał 7 lat temu. Instruktorką śpiewu jest Donata Marzec-Pawłowska. Panie z zespołu uświetniły już swoim śpiewem wiele imprez lokalnych. W repertuarze mają różne piosenki, które są wybierane adekwatnie do uroczystości. Instruktorka w dalszym ciągu szuka chętnych osób (dorosłych) do uczestnictwa w zespole. Panie spotykają się w każdy wtorek o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury. Zespół tworzą: Zofia Michoń, Patrycja Giel, Hanna Ciążyńska, Anna Kochman, Grażyna Tupalska, Elżbieta Fryza, Gabriela Krystkowiak.

bel canto

BATTERIA

„BATTERIA” to zespół instrumentalno-wokalny, tworzący własną muzykę, opartą na mieszaninie afrykańskich, arabskich, australijskich gatunków. Instrumentarium grupy tworzą djembe, conga, bongosy, gitara klasyczna, cornamuse, flety proste, didgeridoo oraz różnorakie przeszkadzaje. Zespół zabiera publiczność w magiczną podróż kojącymi dźwiękami fletu, akustycznymi akordami gitary, okraszaną zaśpiewami szamańskimi. Batteria, w swoich improwizacjach, powraca do "korzeni", pełnego pojednania z naturą, poczucia relaksu i wyciszenia. W utworach pobrzmiewają również elementy jazzowe opierające się w dużej mierze na improwizacji.
Zespół tworzą:
Rafał Lemański - didgeridoo, djembe, flety, cornamuse, kij deszczowy,
Dominik Wilczyński - djembe, didgeridoo, flet, drumla, bongosy, przeszkadzaje, wokal,
Krystian Grabowski - gitara klasyczna, djembe, kij deszczowy,
Tomasz Chruszcz - djembe, didgeridoo, flet, kij deszczowy, przeszkadzaje, bongosy,
Marcin Wamberski - djembe, kij deszczowy, przeszkadzaje,
Lidia Radzion - wokal, djembe, darabuka,
Ewa Walkowska - przeszkadzaje, wokal.

batteria

KLUB PRZYJACIÓŁ PSZCZEWA

Po dwudziestu latach działalności na podstawie Statutu Towarzystwa Przyjaciół Pszczewa uchwałą Nr 1 Walnego Zebrania w dniu 23 października 2012 roku podjęto jednogłośnie decyzję o rozwiązaniu Towarzystwa i przekształceniu w Klub Przyjaciół Pszczewa działający przy Gminnym Ośrodku Kultury. Rozwiązanie organizacji zgłoszone zostało w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS.
Głównym motywem działania TPP były sprawy związane z pobudzaniem i wspieraniem inicjatyw na rzecz rozwoju gminy, podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności, kultywowanie tradycji, ochrona zabytków i świadectw historii oraz wspieranie życia kulturalnego. Towarzystwo Przyjaciół Pszczewa organizowało spotkania – tzw. „fora obywatelskie” z udziałem władz samorządowych lub różnorodnych instytucji w celu omówienia i przedstawienia poglądów i opinii w sprawie podejmowanych przez nie działań dotyczących lokalnej społeczności.
Klub Przyjaciół Pszczewa kontynuuje tradycje Towarzystwa przez aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym Pszczewa.
Obecnie Klub Przyjaciół Pszczewa liczy 63 osoby, a Zarząd stanowią:
1.      Wanda Stróżczyńska – Prezes
2.      Anna Wiśniewska – Skarbnik
3.      Witold Bułkowski – Członek
4.      Barbara Majchrzak – Członek
5.      Wanda Żaguń – Członek

klub