Świetlice

GOK prowadzi działalność w pięciu świetlicach wiejskich i współpracuje z pozostałymi na terenie gminy, które są dość dobrze zaopatrzone w różnego rodzaju gry oraz materiały do zajęć manualno-plastycznych i chętnie odwiedzane są przez dzieci i młodzież w swoich środowiskach. Są miejscem realizacji aktywności społeczno-kulturalnej rad sołeckich oraz lokalnych środowisk. Podstawowe znaczenie w doposażeniu świetlic ma Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (przyznawanie niezbędnych środków).

Świetlica w Pszczewie funkcjonuje  od 2003 roku. Odbywają się tam licze zajęcia w tym: plastyczne i szachowe. Świetlica wyposażona jest w gry planszowe i elektroniczne. W 2016 roku roku zakupiono Play Station 4 z nowoczesnymi grami.  Jest to miejsce, w którym dzieci i młodzież mają możliwość odrobienia lekcji. Opiekunem świetlicy jest Andrzej Rembacz.

Świetlica w Stołuniu funkcjonuje od 2005 roku. Przez cały tydzień dzieci oraz młodzież mogą tu odrabiać lekcje, grać w różnego rodzaju gry planszowe oraz wykonywać prace manualne. 

Miejsce to służy również do organizowania imprez okolicznościowych, zebrań wiejskich lub spotkań towarzyskich.  W 2008 roku w świetlicy uruchomiony został punkt biblioteczny, filia Biblioteki Publicznej w Pszczewie. Od 2008 roku przy świetlicy działa pierwszy amatorski zespół taneczny Marysieńki. Opiekunem świetlicy jest Wiesława Sochacka.

Świetlica w Silnej jest to miejsce, gdzie dzieci chętnie przychodzą po szkole. Jest tu czas na zabawę, ale również na odrabianie lekcji. W budynku mieści się fila biblioteki z Pszczewa. Świetlica wyposażona jest w komputer podłączony do internetu. Organizowane są tu różne formy aktywności dzieci. W 2015 roku świetlica została przeniesiona do nowo wybudowanego obiektu. Opiekunem jest Urszula Szczepaniak.

Świetlica w Policku jest otwarta cztery dni w tygodniu. W zajęciach uczestniczą dzieci w różnych grupach wiekowych od 2 do 18 lat. Prolekcje prowadzone są również w dni wolne od nauki tj. ferie świąteczne, rekolekcje, ferie zimowe. Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy to średnio 15 osób dziennie. W zajęciach uczestniczą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów jak również szkół średnich.
 Podczas spotkań realizowane są różne przedsięwzięcia m.in. :

  • pomoc w nauce
  • gry i zabawy
  • zajęcia artystyczno-literackie poświęcone różnym uroczystościom
  • organizacja i przygotowanie imprez okolicznościowych (Spotkanie Wigilijne, Festyn Rodzinny, Dożynki Gminne)

Spotkania te dają młodym ludziom możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania braków wiedzy w nauce. Młodzież przez obecność na świetlicy może aktywnie i w ciekawy sposób spędzić wolny czas. Podczas zajęć zwraca się uwagę na kulturalne zachowanie się. Instruktorem świetlicy jest Mariola Ostrowska.

Świetlica w Szarczu funkcjonuje od 2005 roku. Przez cały tydzień dzieci oraz młodzież mogą tu odrabiać lekcje, grać w różnego rodzaju gry planszowe oraz wykonywać prace manualne. Świetlica prowdzi urozmaicone zajęcia plastyczne, odnosząc liczne sukcesy w konkursach na szczeblach ponadlokalnych. Opiekunem świetlicy jest Małgorzata Danuta Spychała.

 

Gminny Ośrdoek Kultury w Pszczewie współpracuje również z niedawno powstałymi  świetlicami: w Zielomyślu - opiekun Kamila Nowakowska oraz Stokach - opiekun Krystyna Hałuszczak.