Usługi

Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie oferuje:

Sala widowiskowa GOK , ul. Zamkowa 14:

 • ogólnodostępne spotkania, zajęcia i imprezy dla mieszkańców Gminy Pszczew o charakterze niedochodowym – 150,00 zł + VAT za 1 godzinę
 • zajęcia prowadzone dla dzieci i uczniów z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Pszczew - 100,00 zł + VAT za 1 godzinę
 • imprezy zlecone przez Pszczew lub odbywające się pod patronatem Wójta Gminy Pszczew -120,00 zł + VAT za 1 godzinę
 • wynajem sali podmiotom zewnętrznym na cele komercyjne – 200,00 zł + VAT za 1 godzinę
 • wynajem sali podmiotom zewnętrznym na cele edukacji kulturalnej – 50,00 zł + VAT za 1 godzinę najmu
 • wynajem sali osobom zewnętrzny w celu organizacji imprez okolicznościowych: jubileusze, spotkania towarzyskie, rodzinne itp. – 120,00 zł + VAT za 1 godzinę

Sala konferencyjna GOK, ul Poznańska 27:

 • najem sali na zebrania i szkolenia 50,00 zł + VAT za 1 godzinę
 • najem na cykl zebrań i szkoleń 50,00 zł brutto za 1 godzinę
 • najem na działania komercyjne od 100,00 zł netto za 1 godzinę najmu

Sala kina „Przystań”:

 • najem na zebrania i szkolenia 200,00 zł + VAT za 1 godzinę najmu za pierwsze dwie godziny najmu oraz 100,00 zł + VAT za każdą kolejną godzinę najmu
 • najem sali na działania komercyjne 250,00 zł + VAT za 1 godzinę najmu za pierwsze dwie godziny najmu oraz 150,00 zł + VAT za każdą kolejną godzinę najmu

Wypożyczenie krzeseł i stołów:

 • krzesło: 2,00 zł brutto/dobę
 • stolik: 4,50 zł brutto/dobę
 • leżaki: 10,00 zł brutto/dzień

Sprzęt kinowy oraz sprzęt nagłośnieniowy z obsługą:

 • projektor : 30,00 zł / dzień
 • projektor + ekran: 50 zł / dzień
 • 60,00 zł za 1 godzinę (nagłośnienie konferencyjne) - w cenę wlicza się czas montażu
 • 700,00 zł + VAT - w plenerze (do 4 godzin) - w cenę wlicza się czas montażu

Biblioteka:

USŁUGA KSERO:

 • usługi ksero za stronę A4 - kopia czarno biała - 0,30 zł
 • usługi ksero za stronę A4 - kopia kolor - 2,00 zł
 • ksero dowodu osobistego - czarno białe - 0,50 zł
 • ksero dowodu osobistego - kolor - 1,50 zł

USŁUGA WYDRUKU:

 • wydruk za stronę A4/czarno-biały – 0,30 zł
 • wydruk za stronę A4/w kolorze – 2,00 zł
 • wydruk/usługa ksero za stronę A4 - czarno białe na kolorowym papierze – 1,00 zł
 • wydruk/usługa ksero za stronę A3 - czarno białe – 1,00 zł
 • wydruk/usługa ksero za stronę A3 – kolor – 4,00 zł
 • wydruk/usługa ksero za stronę A3 - czarno białe na kolorowym papierze – 2,00 zł

USŁUGA LAMINOWANIA - LAMINOWANIE NA GORĄCO

 • format A3
  - do 5 egzemplarzy: 5,00 zł / szt.
  - powyżej 5 egzemplarzy: 4,00 zł / szt.
 • format A4
  - do 5 egzemplarzy: 2,50 zł / szt.
  - powyżej 5 egzemplarzy: 2,00 zł / szt.
 • format A5
  - do 5 egzemplarzy: 1,80 zł / szt.
  - powyżej 5 egzemplarzy: 1,30 zł / szt.
 • format A6
  - do 5 egzemplarzy: 1,60 zł / szt.
  - powyżej 5 egzemplarzy: 1,10 zł / szt.
 • format A7
  - do 5 egzemplarzy: 1,50 zł / szt.
  - powyżej 5 egzemplarzy: 0,80 zł / szt.
 • Docinanie dokumentu do laminowania: 1,00 zł / szt.

Muzeum "Dom Szewca":

 • opłata za przewodnika wycieczki po Pszczewie - 50,00 zł (wersja godzinna) i 100,00 zł (wersja dwugodzinna)/ paragon fiskalny

Gazeta o Kulturze:

 • ogłoszenie 1/4 kolumny - 30,00 zł
 • ogłoszenie 1/2 kolumny - 60,00 zł
 • ogłoszenie 1/2 strony - 120,00 zł
 • ogłoszenie w kolumnie "Pszczewskie Anonse" - 10,00 zł