Usługi

Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie oferuje:

Sala widowiskowa GOK , ul. Zamkowa 14

 • ogólnodostępne spotkania, zajęcia i imprezy dla mieszkańców Gminy Pszczew o charakterze niedochodowym – 150,00 zł + VAT za 1 godzinę
 • zajęcia prowadzone dla dzieci i uczniów z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Pszczew - 100,00 zł + VAT za 1 godzinę
 • imprezy zlecone przez Pszczew lub odbywające się pod patronatem Wójta Gminy Pszczew -120,00 zł + VAT za 1 godzinę
 • wynajem sali podmiotom zewnętrznym na cele komercyjne – 200,00 zł + VAT za 1 godzinę
 • wynajem sali podmiotom zewnętrznym na cele edukacji kulturalnej – 50,00 zł + VAT za 1 godzinę najmu
 • wynajem sali osobom zewnętrzny w celu organizacji imprez okolicznościowych: jubileusze, spotkania towarzyskie, rodzinne itp. – 120,00 zł + VAT za 1 godzinę

Sala konferencyjna GOK, ul Poznańska 27

 • najem sali na zebrania i szkolenia 50 zł + VAT za 1 godzinę
 • najem na cykl zebrań i szkoleń 50 zł brutto za 1 godzinę
 • najem na działania komercyjne od 100 zł netto za 1 godzinę najmu

Sala kina „Przystań”

 • najem na zebrania i szkolenia 200 zł + VAT za 1 godzinę najmu za pierwsze dwie godziny najmu oraz 100 zł + VAT za każdą kolejną godzinę najmu
 • najem sali na działania komercyjne 250 zł + VAT za 1 godzinę najmu za pierwsze dwie godziny najmu oraz 150 zł + VAT za każdą kolejną godzinę najmu

Wypożyczenie krzeseł i stołów:

 • krzesło za 1 dobę 2,00 zł brutto
 • stolik za dobę 4,50 zł brutto.

Sprzęt nagłośnieniowy z obsługą:

 • 60 zł za 1 godzinę (nagłosnienie konferencyjne) - w cenę wlicza się czas montażu
 • 700 zł + VAT - w plenerze (do 4 godzin) - w cenę wlicza się czas montażu

Biblioteka:

 • usługi ksero 0,30 zł za stronę A4 - kopia czarno biała
 • usługi ksero 2,00 zł za stronę A4 - kopia kolor
 • wydruk 0,30 zł za stronę A4 / czarno-biały
 • wydruk 2,00 zł za stronę A4 / w kolorze
 • wydruk/usługa ksero 1,00 zł za stronę A4 - czarno białe na kolorowym papierze
 • wydruk/usługa ksero 1,00 zł za stronę A3 - czarno białe
 • wydruk/usługa ksero 4,00 zł za stronę A3 - kolor
 • wydruk/usługa ksero 2,00 zł za stronę A3 - czarno białe na kolorowym papierze
 • ksero dowodu osobistego - czarno białe - 0,50 zł
 • ksero dowodu osobistego - kolor - 1,50 zł

Wieści Gminne:

 • ogłoszenie 1/4 kolumny - 30 zł
 • ogłoszenie 1/2 kolumny - 60 zł
 • ogłoszenie 1/2 strony - 120 zł
 • ogłoszenie w kolumnie "Pszczewskie Anonse" - 12 zł