SPOTKANIE AUTORSKIE Z SZYMONEM HOŁOWNIĄ

Zapewne większość z nas kojarzy postać Pana Szymona
z duetu Hołownia & Prokop, prowadzącego niegdyś popularne talent show...
I nie ma w tym nic dziwnego.
 
Jak jednak sugeruje nazwa wydarzenia,
spotkanie z Panem Szymonem będzie się odnosiło do jego twórczości.
Nie będziemy zatem poszukiwać talentów w rozumieniu medialnym.
Będziemy natomiast z pewnością dyskutować o talentach ludzkich,
sięgając do książek, felietonów czy działalności charytatywnej naszego gościa.
Spodziewamy się niespodziewanego.

Proszę Państwa, 14 maja 2019 r. o godz. 16:00 w gościnne progi
Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie zawita
Szymon Hołownia.
 
I na to spotkanie gorąco Państwa zapraszamy!
 
 
3