OPOLSKIE BRACTWO RYCERSKIE - GŁÓWNY GOŚĆ TURNIEJU W PSZCZEWIE

OPOLSKIE BRACTWO RYCERSKIE - GŁÓWNY GOŚĆ TURNIEJU W PSZCZEWIE
Główną grupą rekonstrukcyjną w Turnieju o Miecz Archidiakona Pszczewskiego będzie Opolskie Bractwo Rycerskie.
Powstało w maju 2001 r. z inicjatywy Andrzeja Kowalczyka, Andrzeja Kościuka, Jerzego Sowińskiego i Wita Pichurskiego.
Liczy obecnie kilkadziesiąt osób. W skład bractwa, oprócz członków z Opola wchodzą dwie chorągwie z Raciborza.
Wchodzi w skład Międzynarodowej Ligi Średniowiecza, która zrzesza wojów z wielu krajów Europy.
Jest to jedno z najprężniej działających bractw w Polsce.
 
 
Organizuje imprezy historyczne w całej Polsce, a także na Białorusi, w Niemczech, Austrii, w Czechach, Słowacji.
Niewątpliwym sukcesem Bractwa jest wybudowanie grodu pod Byczyną.
17 sierpnia blisko 20 członków Opolskiego Bractwa Rycerskiego przyjedzie do Pszczewa.
Rozbiją swoje namioty w parku przy plebanii i do 18 sierpnia będziemy mogli brać udział w organizowanych z ich udziałem atrakcjach:
Turnieju o Miecz Archidiakona Pszczewskiego, Turnieju Łuczniczym oraz ceremonii pasowania na rycerza oraz inscenizacji nadania praw miejskich Pszczewowi.