Bardzo ważna informacja Dyrektor GOK!

 
Szanowni Państwo!
 
W związku z sytuacją ogólnokrajową i decyzjami rządu, po konsultacji z Wójtem Gminy Pszczew Józefem Piotrowskim, zawieszam działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie na okres od 12 marca do 25 marca 2020 r.
 
W związku z powyższym w tym okresie nie odbędą się zaplanowane seanse kinowe, nieczynne będą również świetlice wiejskie w Policku, Stołuniu, Szarczu i Janowie, a także biblioteka w Pszczewie oraz filia biblioteki w Silnej.
 
W tym okresie zamknięty będzie również Zespół Boisk ORLIK oraz Muzeum Dom Szewca.
 
Nie będą się również odbywały stałe zajęcia w GOK, tzn. wokalne, taneczne oraz lekcje rysunku i malarstwa.
 
Odwołujemy również zaplanowane w tym okresie zajęcia KinoSzkoły oraz warsztaty rękodzieła (odbędą się w późniejszym terminie).
 
Prosimy o zachowanie spokoju, a przede wszystkim o stosowanie się do zaleceń służb.
 
FB IMG 1583926827513