WIOSNA 2020

W tym trudnym dla wszystkich okresie
mamy wspaniałą wiadomość:
NADESZŁA WIOSNA!
🌸🐝🌸🐝🌸🐝

Miejmy nadzieję, że wraz z jej przyjściem,
przyjdą dobre wieści dla całego świata,
a wśród nas zakwitnie dobro.
Na rozchmurzenie dzisiejszego dnia
mamy wiersz Jana Brzechwy "Przyjście wiosny":
🙂🌸🐝🙂🌸🐝🙂🌸🐝🙂🌸🐝🙂🌸🐝🙂

 

"Na­plot­ko­wa­ła so­sna,
że już się zbli­ża wio­sna.

Kret skrzy­wił się po­nu­ro:
„Przy­je­dzie pew­nie furą”.

Jeż się na­je­żył sro­dze:
„Ra­czej na hu­laj­no­dze”.

Wąż syk­nął: „Ja nie wie­rzę.
Przy­je­dzie na ro­we­rze”.

Kos gwizd­nął: „Wiem coś o tym.
Przy­le­ci sa­mo­lo­tem”.

„Skąd zno­wu - rze­kła sro­ka -
Ja jej nie spusz­czam z oka
I w ze­szłym roku, w maju,
Wi­dzia­łam ją w tram­wa­ju”.

„Nie­praw­da! Wio­sna zwy­kle
Przy­jeż­dża mo­to­cy­klem!”

„A ja wam to do­wio­dę,
Że wła­śnie sa­mo­cho­dem”.

„Nie­praw­da, bo w ka­re­cie!”
„W ka­re­cie? Cóż pan ple­cie?
Oświad­czyć mogę krót­ko,
Przy­pły­nie wła­sną łód­ką”.

A wio­sna przy­szło pie­szo -
Już kwia­ty z nią się śpie­szą,
Już tra­wy przed nią ro­sną
I szu­mią: „Wi­taj wio­sno!”."

 

WIOSNA min