OD 8. MAJA OTWIERAMY BIBLIOTEKĘ!

Z wielką radością informujemy, że po akceptacji naszych procedur przez PSSE w Międzyrzeczu
od 8 maja 2020 roku uruchamiamy bibliotekę w Pszczewie, filię biblioteki w Silnej
oraz punkty biblioteczne w Stołuniu, Policku i Stokach!

😍😍😍

Ogromnie się cieszymy na spotkanie z naszymi czytelnikami!
Oczywiście wszystko musi się odbywać w odpowiednim rygorze sanitarnym,
dlatego bardzo prosimy - przed wizytą zapoznajcie się z regulaminem!

Najistotniejszą sprawą jest to, byście przychodzili do nas w maseczkach i rękawiczkach i przy wejściu i wyjściu dezynfekowali ręce
(dzięki uprzejmości Pana Wójta mamy do tego specjalne urządzenie). W punkcie podawczo-odbiorczym
(przy wejściu do pomieszczeń biblioteki) może przebywać tylko jedna osoba!

Szczegółowe zasady publikujemy poniżej:

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU WYPOŻYCZALNI I CZYTELNI INTERNETOWEJ BIBLIOTEKI W PSZCZEWIE

1. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00,
w czwartki od 10.00 do 18.00 (przerwa techniczna 12.00-13.00).

2. Wypożyczający nie może wejść do pomieszczenia biblioteki.
Przy wejściu do GOK znajduje się punkt dezynfekcji rąk, z którego Czytelnik zobligowany jest skorzystać zarówno przed,
jak i po wizycie. Następnie Wypożyczający oddaje książki, wkładając je do przygotowanego pojemnika w punkcie podawczo-odbiorczym,
który mieści się w korytarzu GOK przed wejściem do biblioteki. Obowiązuje zasada dystansu społecznego (min. 2 m).

3. Odizolowane egzemplarze książek zostaną wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny,
a po tym okresie włączone do użytkowania.

4. W punkcie podawczo-odbiorczym może przebywać tylko jeden wypożyczający.
5. Korzystający z usług biblioteki musi posiadać maseczkę i rękawiczki.
6. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi czytelnika z objawami choroby lub nieposiadającego środków ochrony twarzy i rąk.
7. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z usług biblioteki.
8. Czytelnik nie ma dostępu do regałów – książki podaje bibliotekarz.
9. Oddział dla dzieci jest niedostępny dla czytelników – książki podaje bibliotekarz.
10. Nie ma możliwości korzystania z księgozbioru podręcznego czytelni oraz czytelni internetowej.
11. W filii biblioteki w Silnej oraz w punktach bibliotecznych obowiązują takie same zasady, jak w bibliotece w Pszczewie
(punkt dezynfekcji przed i po wizycie, punkt zdawczo-odbiorczy przed wejściem, pojemnik na książki poddawane kwarantannie,
książki podaje bibliotekarz, zasada dystansu społecznego, obowiązkowe maseczki i rękawiczki).

12. Książki można zamawiać telefonicznie i odebrać na miejscu (tel. 95 749 23 24).
13. Biblioteka zapewnia środki dezynfekujące dla korzystających z jej usług.

 

Czytelnik niestosujący się do przepisów powyższego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania
z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.

Zapraszamy!

Mamy też wielką prośbę - wiemy, że wielu z Państwa czekało z niecierpliwością na te chwilę, ale starajmy się unikać sytuacji grupowania się przed wejściem i zachowujmy dystans społeczny!

EWA

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI ZNAJDZIESZ TUTAJ 📖⏏ załącznik_do_regulaminu_wypożyczalni_i_czytelni_internetowej_Pszczew