Ceny biletów

KASA KINA - czynna na 30 minut przed pierwszym seansem.

Informacje o seansach filmowych można uzyskać pod numerem telefonu 95 749 23 22 oraz kasie kina 95 749 23 26 lub osobiście w godzinach pracy kasy kina.

BILET ULGOWY - bilety ulgowe przysługują dzieciom, uczniom i osobom uczącym się (bilety uczniowskie i studenckie) oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do sali kina lub przy kasie biletowej. Do biletu ulgowego ma również prawo opiekun osoby niepełnosprawnej.

GRUPY ZORGANIZOWANE - powyżej 15 osób.
 
Jednocześnie informujemy, iż podane ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.