Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie
Powróć do: GOK

O nas

GMINNY OŚRODEK KULTURY W PSZCZEWIE

Projekt "Zaproś Nas Do Siebie". Przedstawienie Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie

LINK DO FILMU:
KLIKNIJ ABY PRZEKIEROWAĆ

Upowszechnianiem kultury w gminie Pszczew zajmuje się przede wszystkim powstały w 1976 r. Gminny Ośrodek Kultury. Jest to instytucja wielofunkcyjna, która prowadzi różnorodną działalność kulturalną. Uchwałami Rady Gminy Pszczew w strukturę i zarząd GOK włączono: w 1990 roku – Kino „Przystań”, w 1995 roku – Muzeum Dom Szewca, w 1999 roku – Gminną Bibliotekę Publiczną z filią w Silnej. W 2010 roku w zarząd GOK przekazano zespół boisk ORLIK.

Przy GOK odbywają się zajęcia wokalne, taneczne, plastyczne, działa także zespół taneczny Mali Pszczewiacy oraz kluby zainteresowań – Klub Współczesnej Pani i Klub Przyjaciół Pszczewa. Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie od 2017 r. przygotowuje cykle spotkań z innymi tradycjami i kulturami. Poznaliśmy w ten sposób kulturę żydowską, łemkowską i romską. Są to elementy historii naszej miejscowości, wątki do tej pory pomijane lub z wielu względów przemilczane.

Chlubą działalności kulturalnej GOK jest bogaty kalendarz imprez, podczas których wszystkie wyżej wspomniane zespoły i kluby prezentują swój dorobek. Oprócz miejscowych zespołów pojawiają się artyści z zaprzyjaźnionych gmin, a także wybitni twórcy sceny ogólnopolskiej. Znaczną część organizowanych przez GOK imprez stanowią przedsięwzięcia plenerowe, które adresowane są zarówno do mieszkańców gminy, gości oraz licznie odwiedzających te tereny turystów. W 2010 r. przeprowadzono generalny remont budynku, w którym mieści się GOK. Dzięki środkom pozyskanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz wsparciu finansowemu z budżetu gminy w obiekcie wymieniono wszystkie podstawowe instalacje, odnowiono i wyposażono wszystkie pomieszczenia oraz dostosowano budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Również dzięki wsparciu środków z PROW w 2013 roku kompleksowo wyremontowano salę widowiskową przy ul. Zamkowej 14.

Staramy się, by GOK był otwartym, przyjaznym miejscem dla rozwoju dzieci, młodzieży, ale także ciekawych form spędzania czasu dla dorosłych, w tym seniorów, również takim, które dba o pamięć historyczną, wspiera w inicjatywach, kultywuje lokalne tradycje.

Do stałych pozycji kulturalnych organizowanych przez GOK należą:

  • Jarmark Magdaleński,
  • Pszczewska Dwudziestka - Półmaraton, Bieg Katarzyny,
  • Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy,
  • Turniej Skata Indywidualnego,
  • Plener Dużej Rzeźby w Drewnie,
  • Gminne Dożynki,
  • Narodowe Czytanie,
  • Turniej Szachowy,
  • Tłusty Czwartek w GOK,
  • Obchody Świąt 3 Maja i 11 Listopada.